Weather illustration

Weather

17º N 15kph Full forecast

Arrivals: Today, Monday 30 Mar 2015

Flight #   From Scheduled Estimated Gate Status
VA108INTLBrisbane12:25am12:25am47All Bags On Belt 3
JQ164 Melbourne6:05am6:05am44
NZ401 Auckland7:00am7:00am10
NZ8940 Blenheim7:00am7:00am12
JQ273 Auckland7:05am7:05am21
SA14 Wanganui7:10am7:10am4
SA16 Blenheim7:10am7:10am4
NZ8026 Blenheim7:15am7:15am13
NZ2501 Taupo7:20am7:20am15
NZ382 Christchurch7:30am7:30am17
NZ8148 Nelson7:35am7:35am12
SA18 Nelson7:40am7:40am4
JQ286 Christchurch7:50am7:50am22
NZ8833 New Plymouth7:50am7:50am9
NZ2425 Palmerston Nth7:55am7:55am15
NZ8635 Rotorua7:55am7:55am13
NZ2300 Timaru8:00am8:00am19
NZ405 Auckland8:00am8:00am11
NZ2231 Gisborne8:00am8:30am6Now Arrives At 8:30am
NZ412 Dunedin8:00am8:00am16
NZ5241 Napier8:00am8:00am14
JQ263 Auckland8:05am8:05am21
NZ5081 Hamilton8:10am8:10am12
NZ8565 Tauranga8:15am8:15am7
NZ8074 Invercargill8:25am8:25am8
NZ2191 Whangarei8:25am8:25am18
NZ407 Auckland8:30am8:30am10
JQ293 Auckland8:35am8:35am22
SA26 Blenheim8:40am8:40am4
NZ8315 Hamilton8:45am8:45am13
NZ334 Christchurch8:55am8:55am16
NZ2472 Blenheim8:55am8:55am15
NZ411 Auckland9:05am9:05am11
SA22 Picton9:10am9:10am4
NZ8146 Nelson9:15am9:15am9
NZ415 Auckland9:35am9:35am17
NZ8563 Hamilton9:45am9:45am14
NZ2460 Blenheim9:45am9:45am18
NZ8847 New Plymouth10:35am10:35am13
NZ417 Auckland10:40am10:40am16
NZ2588 Westport10:40am10:40am6
NZ338 Christchurch10:45am10:45am11
NZ8579 Tauranga10:50am10:50am7
NZ5048 Dunedin10:50am10:50am14
NZ8453 Napier11:00am11:00am9
JQ265 Auckland11:00am11:00am22
SA32 Picton11:10am11:10am4
NZ5083 Hamilton11:15am11:15am12
NZ8124 Nelson11:20am11:20am8
JQ290 Christchurch11:20am11:20am21
NZ8585 Rotorua11:25am11:25am19
NZ342 Christchurch11:35am11:35am10
CV12 Chatham Island11:45am11:45am7
NZ421 Auckland11:45am11:45am17
NZ8110 Nelson11:50am11:50am9
SA36 Blenheim11:55am11:55am4
NZ2454 Blenheim12:15pm12:15pm15
NZ427 Auckland12:45pm12:45pm11
NZ2302 Timaru1:00pm1:00pm6
NZ5050 Christchurch1:10pm1:10pm14
SA38 Nelson1:10pm1:10pm4
NZ5032 Dunedin1:15pm1:15pm13
NZ8084 Invercargill1:30pm1:30pm9
SA42 Picton1:40pm1:40pm4
NZ2239 Gisborne1:45pm1:45pm18
NZ2515 Taupo1:45pm1:45pm19
NZ2470 Blenheim1:45pm1:45pm18
NZ8461 Napier1:50pm1:50pm12
NZ8106 Nelson1:55pm1:55pm8
NZ8160 Christchurch2:00pm2:00pm7
NZ419 Auckland2:00pm2:00pm16
NZ8577 Tauranga2:10pm2:10pm13
QF161INTLSydney2:35pm2:35pm48
NZ439 Auckland2:35pm2:35pm11
JQ267 Auckland2:40pm2:40pm21
NZ604 Queenstown2:55pm2:55pm17
NZ852INTLMelbourne2:55pm2:55pm47
NZ846INTLSydney3:00pm3:00pm46
NZ8042 Christchurch3:00pm3:00pm13
NZ8130 Nelson3:10pm3:10pm9
VA104INTLBrisbane3:15pm3:15pm44
QF171INTLMelbourne3:20pm3:20pm49
NZ457 Auckland3:25pm3:25pm16
NZ8843 New Plymouth3:30pm3:30pm7
NZ352 Christchurch3:30pm3:30pm10
NZ2450 Blenheim3:35pm3:35pm15
NZ8307 Hamilton3:45pm3:45pm12
NZ8136 Nelson4:05pm4:05pm8
SA52 Picton4:10pm4:10pm4
NZ445 Auckland4:35pm4:35pm11
NZ8459 Napier4:40pm4:40pm14
NZ354 Christchurch4:45pm4:45pm16
NZ2505 Taupo5:10pm5:10pm6
SA572 Picton5:10pm5:10pm4
SA44 Wanganui5:15pm5:15pm4
JQ288 Christchurch5:20pm5:20pm22
SA56 Blenheim5:25pm5:25pm4
NZ8296 Blenheim5:35pm5:35pm13
NZ2304 Timaru5:35pm5:35pm18
NZ8152 Nelson5:40pm5:40pm9
JQ261 Auckland5:50pm5:50pm21
NZ2237 Gisborne5:55pm5:55pm15
SA62 Picton5:55pm5:55pm4
NZ451 Auckland6:00pm6:00pm17
NZ5328 Dunedin6:05pm6:05pm12
NZ356 Christchurch6:10pm6:10pm10
NZ8573 Tauranga6:10pm6:10pm8
NZ8631 Rotorua6:15pm6:15pm13
NZ5021 Hamilton6:15pm6:15pm14
NZ2580 Westport6:20pm6:20pm6
NZ8465 Napier6:20pm6:20pm9
SA66 Blenheim6:25pm6:25pm4
NZ459 Auckland6:35pm6:35pm11
NZ8140 Nelson6:35pm6:35pm7
NZ8845 New Plymouth6:40pm6:40pm19
NZ463 Auckland6:55pm6:55pm16
NZ2421 Palmerston Nth7:05pm7:05pm18
NZ358 Christchurch7:15pm7:15pm17
NZ8138 Nelson7:35pm7:35pm12
NZ461 Auckland7:40pm7:40pm16
SA68 Nelson7:40pm7:40pm4
JQ269 Auckland7:50pm7:50pm21
NZ5320 Dunedin8:10pm8:10pm13
NZ465 Auckland8:10pm8:10pm10
NZ362 Christchurch8:50pm8:50pm16
NZ475 Auckland9:15pm9:15pm11
NZ398 Christchurch10:45pm10:45pm11
QF163INTLSydney11:55pm11:55pm29
NZ842INTLSydney11:59pm11:59pm
VA108INTLBrisbane12:25am12:25am27
Current time: Updated: