Weather illustration

Weather

12º N 30kph Full forecast

Arrivals: Tomorrow, Sunday 26 Oct 2014

Flight #   From Scheduled Estimated Gate Status
VA108INTLBrisbane12:20am12:20am47
NZ842INTLSydney12:50am12:34am48
NZ405 Auckland8:00am8:00am16
NZ8150 Nelson8:05am8:05am9
NZ2231 Gisborne8:05am8:05am15
NZ5068 Christchurch8:15am8:15am14
NZ5031 Hamilton8:40am8:40am12
NZ8541 Rotorua8:50am8:50am13
NZ8455 Napier8:55am8:55am9
NZ411 Auckland9:00am9:00am11
NZ8567 Tauranga9:05am9:05am8
NZ415 Auckland9:25am9:25am16
NZ2460 Blenheim9:55am9:55am6
NZ338 Christchurch10:05am10:05am17
NZ8142 Nelson10:05am10:05am13
NZ417 Auckland10:25am10:25am16
NZ8118 Nelson10:50am10:50am14
SA32 Picton11:10am11:10am4
NZ2312 Timaru11:15am11:15am7
JQ290 Christchurch11:20am11:20am
NZ8311 Hamilton11:20am11:20am9
NZ441 Auckland11:55am11:55am16
NZ8443 Napier12:30pm12:30pm12
NZ8571 Tauranga12:30pm12:30pm9
NZ372 Christchurch12:45pm12:45pm16
NZ8591 Rotorua1:10pm1:10pm8
NZ5032 Dunedin1:15pm1:15pm14
NZ429 Auckland1:15pm1:15pm11
NZ2452 Blenheim1:15pm1:15pm15
NZ346 Christchurch1:30pm1:30pm10
NZ8853 New Plymouth1:30pm1:49pm19Now Arrives At 1:49pm
NZ602 Queenstown1:30pm1:30pm17
SA42 Picton1:40pm1:40pm4
NZ8106 Nelson2:00pm2:00pm12
NZ2239 Gisborne2:00pm2:00pm6
NZ846INTLSydney2:35pm2:35pm47
JQ267 Auckland2:40pm2:40pm22
NZ5406 Queenstown2:45pm2:45pm12
QF161INTLSydney2:45pm2:45pm48
NZ852INTLMelbourne3:00pm3:00pm46
NZ453 Auckland3:00pm3:00pm16
VA104INTLBrisbane3:15pm3:15pm44
QF171INTLMelbourne3:30pm3:30pm49
NZ2450 Blenheim3:35pm3:35pm15
NZ8317 Hamilton3:35pm3:35pm13
NZ8843 New Plymouth3:45pm3:45pm9
NZ8136 Nelson4:00pm4:00pm12
NZ8459 Napier4:05pm4:05pm8
NZ2507 Taupo4:05pm4:05pm6
NZ352 Christchurch4:20pm4:20pm10
NZ445 Auckland4:25pm4:25pm16
SA54 Wanganui4:40pm4:40pm4
SA546 Blenheim4:40pm4:40pm4
JQ288 Christchurch5:20pm5:20pm22
NZ449 Auckland5:25pm5:25pm17
NZ354 Christchurch5:45pm5:45pm11
JQ273 Auckland5:50pm5:50pm22
NZ2423 Palmerston Nth5:55pm5:55pm15
NZ451 Auckland6:00pm6:00pm16
NZ5402 Queenstown6:00pm6:00pm14
SA618 Nelson6:10pm6:10pm4
SA62 Picton6:10pm6:10pm4
NZ2464 Blenheim6:25pm6:25pm13
SA676 Blenheim6:40pm6:40pm4
NZ8140 Nelson6:50pm6:50pm9
NZ463 Auckland6:55pm6:55pm17
NZ5022 Christchurch7:30pm7:30pm13
NZ5320 Dunedin7:40pm7:40pm12
JQ269 Auckland7:50pm7:50pm22
NZ8138 Nelson8:00pm8:00pm13
NZ465 Auckland8:10pm8:10pm16
JQ283 Auckland9:00pm9:00pm21
NZ475 Auckland9:15pm9:15pm17
QF163INTLSydney10:40pm10:40pm29
Current time: Updated: